Villa Aria

VILLA ARIA MUINE

60A Nguyễn  Đình Chiểu,

Hàm Tiên, Mũi Né,

Phan Thiết, Bình Thuận, VN

Tel: +84 (0) 252 3741 660

Fax: +84 (0) 252 3741 661

Email: info@villaariamuine.com

Khuyến mãi

Summer Promotions

Từ 04/05/2016 đến 31/10/2016
chỉ với
237

Summer Promotions

Từ 04/05/2016 đến 31/10/2016
chỉ với
315

Winter Promotions

Từ 01/11/2016 đến 21/12/2016, Từ 15/02/2017 đến 28/04/2017
chỉ với
299

Winter Promotions

Từ 01/11/2016 đến 21/12/2016, Từ 15/02/2017 đến 28/04/2017
chỉ với
414

Summer dinner package

Từ 04/ 05/ 2016 đến 31/ 10/ 2016
chỉ với
114

Summer treatment package

Từ 04/ 05/ 2016 đến 31/ 10/ 2016
chỉ với
99.50
Promotion